تصویری ندارد
تفکر و تغذیه در قرآن کریم
نویسنده: جمشید خدادادی دسته بندی:
توضیحات:

استاد «جمشید خدادادی»، شخصیتی شناخته‌شده برای جویندگان سلامتی است و مجموعهٔ «در جستجوی سلامتی» او همواره مورد استقبال قرارگرفته است.
آنچه شیوهٔ ایشان برای کسب و حفظ سلامتی را از سایر شیوه‌ها متمایز می‌سازد، تمنای غایتی فراتر از سلامت ظاهری جسم آدمی و توجه ویژه به «تفکر» و اندیشهٔ آدمی است؛ چراکه با استناد به منابع دست‌اول و برداشت‌های ابتکاری مجرب، تحقق سلامت جسم و جان را وسیله‌ای برای شکوفایی استعدادها و شایستگی‌های خداگونه در انسان می‌داند.
به‌عبارت‌دیگر، باید پاسدار حریم سلامت و روح و جسم انسان بود تا او در مسیر سعادتمندی قرار گیرد و به معانی متعالی عالم هستی واصل گردد و درنهایت از مشاهدهٔ حقیقت و زیبایی عالم وجود، حظ وافر برد.
قرآن، به‌مثابهٔ ریسمانی برای دستگیری و رجعت به اصل فطرت الهی انسان نازل شد. سخن وحی، به پایین‌ترین مراتب معرفتی نازل شد تا انسان‌ها با هر بضاعت علمی با آن ارتباط برقرار کنند و با توسل به آیات کریمهٔ آن، راه سعادتمندی و تعالی را در پیش گیرند. حکمت قرآنی، در بیان آموزه‌هایی است که نقطه تعادل بین منافع دنیا و آخرت انسان را نشان می‌دهد.
برای درک حقایق هستی، انسان باید از ظواهر اشیا و امور جاری عبور کند و به کُنه ذوات اشیای عالم وجود، ورود یابد. در این سیر و سیاحت معرفتی، باید جسم را با تغذیهٔ سالم تطهیر کرد و روح را در رودخانهٔ معرفت شستشو داد. روح و جسم، رابطهٔ درهم تنیده‌ای دارند. روح سالم، در بدن سالم خانه می‌گزیند و برای برخورداری از بدنی سالم، باید از روحی سالم بهره‌مند بود. حالات روحی، قادرند توان مضاعفی را به جسم آدمی عرضه دارند و یا از توان او بکاهند. جسم نیز می‌تواند روحیه‌ای قوی در انسان ایجاد کند و یا روحیه‌ای سُست در او شکل دهد. جسم و روح، مهد نوزایی و پالایش یکدیگرند.
کتاب حاضر، که حاصل سال‌ها تحقیق، تدریس و تفکر در قرآن کریم است، با مبنا قرار دادن «تفکر و تغذیه» به‌عنوان دو رکن مهم برای سلامتی بدن و روان انسان، بسیاری از مسائل و نکات اعتقادی، رفتاری و اخلاقی را بر مبنای برداشت از آیات قرآن بررسی کرده و از زیرساخت‌ها و شاکلهٔ استواری برخوردار است.
نویسنده با سیری حکیمانه در آیات قرآن، حاصل تجربیات خود را با قلمی روان و شیوا در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. او با طرح پرسشی اساسی مبنی بر علت عدم درک انسان از حقایق عالم و پاسخ قرآن کریم به این معضل، بحث خود را آغاز می‌کند. شاکلهٔ اصلی کتاب در بسط منطقی و مستندسازی پاسخ‌های همین پرسش نخستین است.
ساختار این کتاب حاوی مباحث متنوعی پیرامون خودشناسی، پایه‌های حفظ سلامتی، اشاره‌ای‌ به مهلک‌ترین بیماری‌های بشر، روش‌های پیشگیری از بیماری‌ها از دیدگاه قرآن، ارزش غذای انسان در قرآن، رابطهٔ بین تغذیه و تفکر، ضرورت مراقبهٔ روزانه، عوامل سعادتمندی، کانون‌های آرامش‌بخش در زندگی، تأثیر احکام عبادی و نماز و روزه در زندگی انسان و سلامت جسم و جان، بنیان‌های زندگی سالم، لزوم اجتناب از تعصب، علل اختلالات روحی در انسان و در پایان شیوهٔ صحیح بهره‌مندی از قرآن است.