مأموریت انتشارات «آگرین‌کتاب»، اهتمام به نشر و توزیع کتب و آثار فرهنگی و علمی جدید و ارزشمندی است که ضمن ارتقای گفتمان اندیشه‌ورزی در سطوح مختلف جامعه، منجر به سودآوری پایدار گردد.

چشم انداز

1. دارای سهم قابل‌توجهی از انتشار و توزیع کتب فرهنگی و علمی جدید و ارزشمند در بازار کتاب
2. مرجع مورد وثوقی برای مؤلفین و مترجمین کتب برتر
3. حضور مؤثر در نمایشگاه‌های کتاب بین‌المللی داخل و خارج کشور
4. بازاریابی هدفمند برای کتب فرهنگی و علمی
5. مشارکت با برندهای بزرگ نشر در داخل و خارج از کشور
6. برخوردار از توانمندی‌ در تأمین نیازهای فکری جامعة فرهیختگان ایران

اهداف کلان

1. سرمایه‌گذاری هدفمند در نشر کتب فاخر و ماندگار
2. پوشش سطح وسیعی از مخاطبان فعال در بازار کتاب
3. ایجاد بسترهای مناسب برای مراوده مستمر با نخبگان علمی و فرهنگی
4. ایجاد شبکه‌ای برای فروش حرفه‌ای در بازارهای هدف
5. استفاده از ظرفیت‌های مدیریت علمی در رشد و توسعه پایدار موسسه
6. تأمین رضایت ذینفعان

راهبردهای اساسی

1. پایش و تجزیه‌وتحلیل مستمر نیازهای واقعی بازار کتاب
2. پاسخ به نیازهای فکری شهروندان در زندگی اجتماعی
3. جذب حداکثری همکاری مشاهیر تألیف و ترجمه در ایران
4. حضور فعال و اثرگذار در بازار نشر
5. افزایش شاخص‌های بهره‌وری در فرآیندهای تولید و نشر کُتب